SpringerLink 

link.springer.com/

 

        Springer е специализирано в онлайн публикуването на водещи научни списания, които се ползват с изключителна популярност. Платформата SpringerLink разполага с разнообразни функции, за да отговори на специфичните нужди на преподаватели и изследователии. Осигурява достъп до 2 770 публикации периодика (с архив от 1551 до 2006), над 14 000 книги и 280 справочника, над 32 000 протокола. Едни от най-големите колекции списания са Russian Library of Science (544,000 заглавия) и Chinese Library of Science (77 350 заглавия).

       Чрез SpringerLink потребителите имат достъп до:
* 2360 пълнотекстови заглавия, от които 1493 са индексирани с висок импакт фактор в ISI JCR 2013;
* над 4.8 милиона статии в различни научни области; 
* над 7.8 милиона анотации към статии, книги, книжни серии, енциклопедии и протоколи; 
* последните броеве от 2015 г. и архив за периода 1997-2014.

       Материалите са разпределени в следните научни области:
* Архитектура и дизайн
* Астрономия
* Биомедицина
* Бизнес и мениджмънт
* Химия
* Компютърни науки
* Науки за земята и география
* Икономика
* Образование и езикознание
* Енергетика
* Инженерни науки
* Екология и опазване на околната среда
* Право
* Естествени науки
* Материалознание
* Математика
* Медицина
* Философия
* Физика
* Психология
* Обществено здраве
* Социални науки
* Статистика и др.

        От 2006 г. към платформата SpringerLink се добавят книги и протоколи. Електронните книги са обособени в 13 тематични колекции. Статиите и книгите са богато илюстрирани, като графиките, изображенията и снимките могат лесно да се споделят. Платформата разполага и с богата колекция от аудио и видео файлове, около 287 енциклопедии в различни области на знанието, които обогатяват допълнително базите данни на Springer.

 

SpringerLink Quick Reference Guide

 

                                                                                                                                                                                                             /БИК/