Emerald logo  eJournal Collection

www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/engineering.htm

 

 

     Инженерната колекция обхваща ключови области в машиностроенето и електротехниката. Всички списания са рецензирани и широко използвани в авиостроенето, автомобилния и промишлен сектор. Над 70 % от списанията са индексирани от Thomson Reuters и имат Impact Factor.  Обновява се ежеседмично. 

      Journals: