ScienceDirect  https://www.sciencedirect.com/

 

       ScienceDirect предоставя пълнотекстов достъп до постоянно разширяващата се вселена на издателство Elsevier, представящо една четвърт от рецензираното научно-техническо и медицинско съдържание в световен мащаб. Строгите стандарти на Elsevier  гарантират високо качество на съдържанието. Списанията се ръководят от изтъкнати редакторски екипи и всички статии са стриктно рецензирани. 

  •  Повече от 12,6 милиона статии и глави от книги;
  •  Приблизително 3 000 списания и повече от 20 000 книги;
  •  Издания с висок импакт фактор;
  •  Над 60 качествени рецензирани списания със свободен достъп в техническите специалности.

        Покритие в областите:  информационни технологии, компютърни системи, енергетика, авиационна техника, автомобилостроене, електротехника и електроника, индустриално инженерство, машинознание, материалознание, математика, физика и астрономия, медицина и фармация, икономика, мениджмънд, човешки ресурси, финанси, право, психология, социология, изкуство и др.

 

Science Direct Quick Reference Guide